Szkolimy od 2001 roku

Firma Szkoleniowo-Usługowa Mieczysław Czajkowski

KURSYSZKOLENIA.EU

KURSYSZKOLENIA.EU

kontakt@kursyszkolenia.eu

(89) 641-30-60 SEKRETARIAT

Smolniki 13, 14-200 Iława

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO).

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Szkoleniowo – Usługowa Spawalnictwo – Instalatorstwo Mieczysław Czajkowski z siedzibą w Smolnikach nr 13, 14 – 200 Iława, tel. 89 6413060, e-mail: kursykoparka@op.pl, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO.

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu potrzeb szkoleniowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom (administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej).

 

5) Dane osobowe będą udostępniane na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz zainteresowanym podmiotom prywatnym, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw i kodeksów, lub będzie podyktowane ogólnym interesem publicznym.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do do dostępu do soich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

 

9) Dane osobowe przetwarzane w celu potrzeb szkoleniowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania szkolenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Firmie Szkoleniowo – Usługowej Spawalnictwo – Instalatorstwo Mieczysław Czajkowski, b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), c) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Firmy Szkoleniowo – Usługowej Spawalnictwo – Instalatorstwo Mieczysław Czajkowski, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

 

10) Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat.

 

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

RODO

Firma Szkoleniowo-Usługowa Mieczysław Czajkowski

KURSYSZKOLENIA.EU

Smolniki 13, 14-200 Iława

NIP: 7441159130

 

Tel stacjonarny (89) 641 30 60

Tel. komórkowy 693 564 732

E-mail: kontakt@kursyszkolenia.eu

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dojazd do naszego ośrodka:

Skorzystaj z poniższego formularza aby skontaktować się z nami.

Zapraszamy do kontaktu w razie wszelkich pytań każdego zainteresowanego, przyszłego lub obecnego uczestnika jednego z naszych kursów. Sekretariat oraz biuro dyrektora spawalni otwarte są do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 – 16:00.

FORUMLARZ KONTAKTOWY:

MENU STRONY:

Wszelkie prawa zastrzeżone Kursyszkolenia.eu 2023